Čekejte, prosím...
A A A
31. 10. 2016, [Právní zpravodaj]
Kybernetická obrana

Poslanci jednají o zajišťování kybernetické obrany České republiky Vojenským zpravodajstvím.

Dne 25. 10. 2016 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o Vojenském zpravodajství.

Cílem návrhu je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany.

Vojenské zpravodajství bude plnit úkoly obrany České republiky v kybernetickém prostoru („kybernetická obrana“). Při tom bude moci využívat technické prostředky kybernetické obrany, kterými jsou věcné technické prostředky vedoucí k předcházení, zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku ohrožujícího zajišťování obrany České republiky.

Umístění technických prostředků kybernetické obrany bude moci být provedeno výlučně na základě jeho schválení vládou, která rovněž schválí podmínky jejich používání k zajištění kybernetické obrany.

Vojenské zpravodajství bude moci požadovat od právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující službu elektronických komunikací zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické obrany.

Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením nebo za válečného stavu bude moci Národní bezpečnostní úřad uložit provést reaktivní opatření nebo ochranné opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti, pokud to nebrání zajišťování kybernetické obrany.

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jakožto výboru garančnímu a dále výboru pro bezpečnost.