Čekejte, prosím...
A A A
19. 4. 2020, [Právní zpravodaj]
Pokutování povinností z mimořádných opatření

Senátem prošla pravomoc Policie České republiky a obecní policie projednat přestupky spáchané porušením krizových opatření příkazem na místě.

Dne 17. 4. 2020 Senát nepřijal žádné usnesení k vládnímu návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.

Cílem návrhu je posílení účinnosti nařízených krizových opatření.

Orgán Policie České republiky a strážník obecní policie bude moci příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) VeřZdr nebo podle § 34 odst. 1 písm. a) ZKrŘ, pokud byl spáchán nesplněním povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným, resp. porušením povinnosti strpět omezení vyplývající z krizového opatření stanoveného v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Policisté a strážníci tak budou moci na místě pokutovat přestupce i v případech, které dosud musejí být projednávány ve správních řízeních.

Návrh míří k prezidentu republiky, ale až po uplynutí 30 dnů od postoupení Poslaneckou sněmovnou, tedy nejdříve 10. 5. 2020.