Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2020, [Právní zpravodaj]
Zvýšení a rozšíření ošetřovného

Senátoři schválili zpětné a dočasné zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu a ošetřovné pro DPP a DPČ.

Dne 29. 4. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Cílem návrhu je v rámci prodloužené výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádného, resp. krizového opatření, kterou přinesl zákon č. 133/2020 Sb. (PZ 106/2020), upravit výši ošetřovného tak, aby sociální situace rodin s dětmi nemusela být řešena dalšími sociálními dávkami.

Výše ošetřovného za kalendářní den bude činit od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 80 % denního vyměřovacího základu (nyní 60 %).

Již vyplacené ošetřovné v nižší výši se bez žádosti doplatí do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Prodloužení podpůrčí doby má skončit nejpozději 30. 6. 2020.

Schválené pozměňovací návrhy poslanců Romana Sklenáka a Jany Pastuchové řeší finanční zajištění zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii se neuplatní § 39 odst. 5 písm. b) NemPoj, jde-li o nárok na ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2 NemPoj nebo o nárok na ošetřovné podle tohoto zákona a potřeba péče vznikla v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020, byla-li dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce uzavřena před 11. 3. 2020. Ošetřovné bude náležet též, jestliže tito zaměstnanci byli na základě této dohody účastni nemocenského pojištění v únoru 2020 a potřeba ošetřování vznikla za trvání této dohody v bezprostředně následujícím kalendářním měsíci, v němž tento zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění.

Návrh míří k prezidentu republiky.