Čekejte, prosím...
A A A
19. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Náklady zásahu u újmy způsobené provozem vozidla

Poslanci jednají o rozšíření úhrady nákladů zásahu hasičů.

Dne 17. 6. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely zákona o Hasičském záchranném sboru.

Cílem návrhu je rozšíření úhrady nákladů zásahu Hasičského záchranného sboru a zjednodušení administrativního postupu.

Hasičskému záchrannému sboru se uhradí náklady vzniklé nikoli jen při jeho zásahu u dopravní nehody, ale při jeho zásahu z důvodu vzniku jakékoli újmy způsobené provozem vozidla (§ 44 odst. 1 HZSZ). Měly by tak být pokryty všechny situace, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Uhrazené náklady budou sloužit k zajištění činnosti hasičského záchranného sboru kraje, záchranného útvaru nebo zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Hasičský záchranný sbor kraje nebo záchranný útvar budou oprávněni o výši uhrazených, nebo vymožených a převedených nákladů překročit příslušné závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu.

Nárok na náhradu nákladů za zásah se bude uplatňovat tiskopisem, jehož vzor stanoví Ministerstvo vnitra.

Poslanecké kluby ODS a TOP 09 nesouhlasily s možností schválení návrhu již v prvním čtení. Návrh ustál hlasování o zamítnutí a poté byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jakožto výboru garančnímu.