Čekejte, prosím...
A A A
29. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Péče o nezaopatřené děti

Vláda navrhuje zvýšení státních příspěvků a odměn.

Dne 15. 6. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Cílem návrhu je úprava financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a podpora náhradní rodinné péče.

Zvyšuje se státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z 22 800 Kč na 30 000 Kč měsíčně za každé dítě. Naopak snižuje se nejvyšší možná kapacita zařízení z 28 na 20 dětí. Stanoví se, že ochrana a pomoc v zařízení se mají poskytovat po přechodnou dobu nepřesahující zpravidla dobu 6 měsíců.

Návrh též navyšuje odměny pěstounů, přičemž motivuje k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin.

Navrhuje se podrobnější úprava dohod o výkonu pěstounské péče.

Zaopatřovací příspěvek nahradí příspěvek při ukončení pěstounské péče a dávky pěstounské péče vyplácené po zletilosti osoby, která byla v pěstounské péči.

Inspekci poskytování sociálně-právní ochrany bude provádět u pověřených osob namísto krajských poboček Úřadu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí.