Čekejte, prosím...
A A A
9. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Stravenkový paušál

Poslanci jednají o zavedení peněžitého příspěvku na stravování.

Dne 7. 7. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Cílem návrhu je balíček změn daňových zákonů s účinností k 1. 1. 2021.

Návrh vedle závodního stravování a stravenek zavádí alternativní tzv. stravenkový paušál. Od daně z příjmů bude osvobozen i peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin [§ 6 odst. 9 písm. b) DPříj].

Předmětem daně z příjmů nebude ani příjem plynoucí z titulu přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (§ 18 odst. 2 DPříj).

Návrh také reviduje zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy.

Sazby daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků se mají v letech 2021 až 2013 každoročně postupně zvyšovat (§ 104130c DSpotř).

Obec bude moci obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient pro všechny nemovité věci na území nejen celé, ale i jednotlivé části obce (§ 12 DNemZ). Pro účely daně z pozemků bude rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.

Návrh osvobozuje od poplatku z pobytu doprovod dětských pacientů, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění (§ 3a3b MístPop).

Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jakožto výboru garančnímu.