Čekejte, prosím...
A A A
9. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Praní peněz a financování terorismu

Implementační novela rozšiřuje okruh povinných osob.

Dne 7. 7. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU („V. AML směrnice“).

Návrh rozšiřuje okruh povinných osob a omezení s tímto statusem spojených. Povinnými osobami budou nově i osoby, které nakupují či prodávají nemovité věci v rámci své podnikatelské činnosti, a realitní zprostředkovatelé, osoby obchodující s vymezenými uměleckými díly, jejichž hodnota dosáhne alespoň 10 000 €, a svěřenští správci.

Povinná osoba bude provádět zesílenou identifikaci a kontrolu klienta v případě, že na základě hodnocení rizik představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Dojde k rozšíření údajů shromažďovaných v centrální evidenci účtů.

Změny se dotknou i působnosti a pravomoci dozorčích úřadů a správního trestání.

Návrh novelizuje i zákon o hazardních hrách. Provozovatelé budou povinni pro každou hazardní hru vést a poskytovat výkaznictví. Nově se upravuje i zápis a výmaz z rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách z moci úřední a na žádost.

Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jakožto výboru garančnímu.