Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Kompenzační bonus pro DPČ a DPP

Poslanci schválili další rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu.

Dne 22. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu.

Cílem návrhu je zmírnit dopady událostí souvisejících s rozšířením onemocnění COVID-19 na osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, u nichž došlo ke snížení či úplnému výpadku příjmů z této činnosti.

Navrhuje se proto rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu zavedeného zákonem č. 159/2020 Sb. (PZ 147/2020).

Subjektem kompenzačního bonusu bude také osoba, která

a)

vykonávala v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, a v důsledku toho byla alespoň 4 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec,

b)

vedle výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr nevykonává jinou činnost, v jejímž důsledku je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodu 12 a 13 NemPoj.

Předmětem kompenzačního bonusu bude také výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato práce nemohla být zcela nebo z části vykonávána v obvyklém rozsahu z důvodů na straně

a)

zaměstnavatele, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména v důsledku

1.

nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny,

2.

omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech nebo

3.

omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti, nebo

b)

subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména v důsledku

1.

jeho karantény nebo

2.

péče o dítě nebo jiného člena domácnosti.

Výše kompenzačního bonusu bude činit 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Při celkové délce obou bonusových období (od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020) se může jednat až o 31 150 Kč na osobu.

Poslední rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu přinesl zákon č. 262/2020 Sb․ (PZ 227/2020).

Návrh míří k prezidentu republiky.