Čekejte, prosím...
A A A
7. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Platební neschopnost zaměstnavatele

Poslanci schválili zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým nárokům dlužníkových zaměstnanců.

Dne 6. 5. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Cílem návrhu je reagovat na suspenzi možnosti podání věřitelského insolvenčního návrhu zákonem č. 191/2020 Sb. („lex covid justice“, PZ 162/2020) takovým způsobem, aby tato skutečnost neměla vliv na možnost uspokojení dlužných mzdových nároků zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele.

Pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, bude zaměstnavatel v platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem, kdy Úřad práce České republiky poprvé obdrží usnesení vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb.

Pro účely stanovení rozhodného období podle § 3 písm. a) části věty za středníkem zákona č. 118/2000 Sb. se za insolvenční návrh bude považovat též návrh, na jehož základě se zaměstnavatel považuje za platebně neschopného podle předchozího odstavce.

Zaměstnavatel bude povinen uhradit Úřadu práce České republiky finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb. a částky odpovídající srážkám a odvodům, které Úřad práce České republiky odvedl podle jiných právních předpisů na základě žádosti podané v době, kdy se podle § 13 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb. nepřihlíží k insolvenčnímu návrhu, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byl vyzván k jejich úhradě. Ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 118/2000 Sb․ bude platit obdobně.

Schválený pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a poslance Marka Výborného specifikuje, že Krajská pobočka Úřadu práce České republiky vyzve zaměstnavatele k úhradě nejdříve 3 měsíce po skončení doby stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb.

Návrh míří do Senátu.