Čekejte, prosím...
A A A
12. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Soukromá bezpečnostní činnost

Vláda navrhuje povinné licence a další povinnosti bezpečnostních agentur.

Dne 27. 4. 2020 vláda schválila návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti.

Cílem návrhu je zajistit kvalitní služby soukromých bezpečnostních agentur zpřísněním podmínek jejich činnosti.

Nový zákon má upravit

a)

podmínky výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,

b)

podmínky dočasného výkonu soukromé bezpečnostní činnosti zahraniční osobou,

c)

podmínky zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,

d)

podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě a

e)

působnost Ministerstva vnitra a dalších orgánů vykonávajících státní správu.

Vykonávat soukromou bezpečnostní činnost bude moci jen provozovatel na základě licence vydané Ministerstvem vnitra na dobu 10 let. Podle druhu vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti se bude rozlišovat šest licencí:

a)

licence skupiny A – ochrana osoby a majetku,

b)

licence skupiny B – ochrana osob a majetku ve zvláštních případech,

c)

licence skupiny C – služba soukromého detektiva,

d)

licence skupiny D – převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě převyšující 5 000 000 Kč,

e)

licence skupiny E – technická služba k ochraně osob a majetku a

f)

licence skupiny F – bezpečnostní poradenství.

Podmínkami vydání licence a pro samotné zajišťování výkonu soukromé bezpečnostní činnosti budou mimo jiné odborná způsobilost a bezúhonnost.

Provozovatel soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo technická služba bude muset být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou jejím výkonem.

Stejnokroj osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, je-li používán, bude muset být zřetelně a viditelně označen názvem provozovatele a číslem této osoby.

Bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě bude moci vykonávat pouze osoba registrovaná u Ministerstva vnitra, resp. její zaměstnanec.

Provozovatel při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo registrovaná osoba bude moci se souhlasem vlastníka střeženého objektu nebo místa uzavřít písemnou koordinační dohodu s příslušným krajským ředitelstvím Policie České republiky, v jehož územním obvodu se střežený objekt nebo místo nachází.

Návrh je přepracováním vládního návrhu zákona o bezpečnostní činnosti, jehož projednávání v minulém volebním období nebylo dokončeno (PZ 146/2016).