Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Finanční podpora sportu

Senátoři schválili rychlejší přesun pravomoci na Národní sportovní agenturu.

Dne 13. 5. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu.

Cílem návrhu je řešení výpadků plánovaných příjmů sportovních organizací v důsledku opatření přijatých v rámci nouzového stavu.

Navrhuje se proto umožnit zákonem č. 178/2019 Sb. (PZ 166/2019) nedávno zřízené Národní sportovní agentuře poskytovat finanční podporu sportu ze státního rozpočtu již v roce 2020.

Národní sportovní agentura bude vykonávat ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) PodSport, s výjimkou podpory, o níž bylo nebo bude rozhodnuto Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím jím vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace; ministerstvo bude postupovat podle čl. II bodu 2 zákona č. 178/2019 Sb․

Schválený pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny upřesnil, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i po nabytí účinnosti předloženého zákona dokončí rozhodování o žádostech o podporu v rámci jím vyhlášených programů pro rok 2020.

Senátoři připojili doprovodné usnesení: „Senát Parlamentu České republiky:

I.​ upozorňuje, že sport je zajišťován sportovními organizacemi odlišných forem (instituce, spolky, sdružení, unie, svazy, asociace a další) a sportovní organizace mají různé podmínky pro fungování,

II.​ žádá Národní sportovní agenturu, aby návrh dotačního titulu projednala v podvýboru pro sport výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,

III.​ žádá Národní sportovní agenturu, aby po ukončení administrace dotačního titulu vyhodnotila výsledky a informovala podvýbor pro sport výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.“

Návrh míří k prezidentu republiky.