Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Zrušené kulturní akce

Senátoři schválili odklad povinnosti pořadatelů vrátit vstupné.

Dne 13. 5. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí.

Cílem návrhu je zmírnit dopady pandemie onemocnění COVID-19 na oblast kultury.

Navrhují se proto některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí s předpokládaným termínem konání do 31. 10. 2020.

Pořadatel zrušené kulturní akce bude moci využít ochrannou dobu až do 31. 10. 2021, po kterou se odloží jeho povinnost k vrácení vstupného uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch.

Zákazník bude moci do 31. 3. 2021 požádat pořadatele o poukaz na náhradní kulturní akci nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. Pořadatel nebude smět požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.

Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, ochranná doba skončí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.

Schválený pozměňovací návrh poslance Dominika Feriho ukládá pořadateli povinnost jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučit zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona.

Schválený pozměňovací návrh poslankyně Terezy Hyťhové upřesňuje, že ochranná doba skončí, jestliže pořadatel

a)

nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo

b)

nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. 10. 2021.

Senátoři připojili doprovodné usnesení: „Senát Parlamentu České republiky:

I.​ konstatuje, že

1)​ kultura je jednou z nejvíce postižených oblastí krizovými opatřeními proti šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2,

2)​ návrh zákona nabízí pořadatelům kulturních akcí pouze změnu právního rámce smluvního vztahu, nikoli přímou finanční pomoc,

3)​ vláda v tomto případě pouze přesouvá tíži nákladů neuskutečněných kulturních akcí jednostranně na bedra zákazníků,

II.​ vyzývá vládu, aby navrhla řešení situace pořadatelů kulturních akcí, kteří kvůli krizovým opatřením ztratili možnost realizovat naplánovaný program, formou přímé finanční podpory a do budoucna i daňových úlev (například snížení DPH u prodeje vstupenek na kulturní akce).“

Návrh míří k prezidentu republiky.