Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Prodloužení osvobození od EET

Senátoři navrhují odložit rozšíření EET do 30. 6. 2023.

Dne 13. 5. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Cílem zákona je omezit administrativní povinnosti poplatníků.

Podle nedávno schváleného zákona č. 137/2020 Sb. (PZ 110/2020) subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. 3. 2020.

Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. 3. 2020.

Nouzový stav má aktuálně trvat do 17. 5. 2020.

Navrhuje se prodloužení osvobození až do 30. 9. 2020, resp. v druhém případě obdobně o 3 měsíce později, tj. do 31. 12. 2020.

Senátoři navrhují úpravu dočasně vyloučených služeb fakticky odkládající další rozšíření EET. Evidovanými tržbami v období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2023 nemají být všechny tržby, s výjimkou

a)

ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56 a

b)

velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.