Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Konopí pro léčebné účely

Vláda navrhuje licenční systém k pěstování rostlin konopí.

Dne 11. 5. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o návykových látkách.

Cílem návrhu je zlepšit dostupnost léčebných preparátů s obsahem návykových látek.

Pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití bude moci právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem

a)

certifikátu správné výrobní praxe výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech,

b)

licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv a

c)

povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky k činnostem souvisejícím se zacházením s konopím pro léčebné použití.

Dosud může léčebné konopí dodávat pouze jeden dodavatel vybraný Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Konopí pro léčebné použití bude lze vyvážet i do zahraničí za stejných podmínek jako jiné návykové látky.

Návrh zavádí používání elektronického receptu i pro léčiva obsahující návykové látky. Elektronický recept bude mít označení „vysoce návyková látka“.

Osoba zacházející s konopím pro léčebné použití na základě povolení k zacházení nebo osoba zacházející s konopím pro léčebné použití na základě § 5 NávLt bude povinna konopí pro léčebné použití zneškodnit nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy se stalo nepoužitelné.

Definice návykových látek se zúží o látky, které nemají psychoaktivní účinky [§ 2 písm. a) NávLt].

Konopí pro léčebné účely bylo legalizováno zákonem č. 50/2013 Sb․ (PZ 29/2013). Úhradu léčivých přípravků s obsahem konopí ze zdravotního pojištění upravil zákon č. 262/2019 Sb. (PZ 236/2019).