Čekejte, prosím...
A A A
21. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Kompenzační úhradová vyhláška

Vláda navrhuje kompenzace poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb.

Dne 18. 5. 2020 vláda schválila návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.

Cílem návrhu je kompenzovat výpadek produkce zdravotních služeb způsobený částečně poklesem poptávky, částečně vládními opatřeními a částečně opatřeními samotných poskytovatelů na ochranu personálu v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.

Zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb. Kompenzaci zdravotní pojišťovna poskytovateli vyplatí v rámci vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění poskytnutých v roce 2020 nebo formou záloh na kompenzaci před provedením tohoto vyúčtování.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (mimořádné náklady na důsledky epidemie ve stávající úhradové vyhlášce nejsou zahrnuty).

Poskytovatel a zdravotní pojišťovna se budou moci do 31. 3. 2021 dohodnout ohledně způsobu kompenzace odlišně od vyhlášky.

Povinnost zdravotní pojišťovny hospodařit v souladu se schváleným zdravotně pojistným plánem se neuplatní.