Čekejte, prosím...
A A A
8. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Kurzarbeit

Poslanci jednají o podpoře v době částečné zaměstnanosti.

Dne 7. 10. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti.

Cílem návrhu je zachování pracovních míst po dobu dočasně zhoršené situace na trhu práce, jakou přinesla například pandemie nemoci COVID-19.

Navrhuje se proto podpora v době částečné zaměstnanosti, která nahradí stávající příspěvek v době částečné nezaměstnanosti (§ 115 ZamZ).

Poskytování podpory stanoví vláda po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody nařízením v případě, že bude závažným způsobem ohrožena ekonomika státu anebo její odvětví z hospodářských důvodů charakterizovaných relevantními ekonomickými ukazateli a jejich minulým a očekávaným vývojem, z důvodu vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě nebo epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci.

Podpora bude náležet zaměstnanci za celý kalendářní měsíc, ve kterém nemůže konat práci z důvodu některé z překážek v práci podle § 207209 ZPr, která u jeho zaměstnavatele nastala v přímé souvislosti s některým z důvodů, pro který bylo vydáno nařízení vlády, pokud zaměstnavatel nepřiděluje tomuto zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jeho týdenní pracovní doby.

Podpora bude náležet zaměstnanci pouze za tu část jeho týdenní pracovní doby, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a její výše bude činit 70 % průměrného hodinového čistého výdělku. Podpůrčí doba bude činit nejvýše 12 měsíců.

Podporu bude poskytovat zaměstnanci Úřad práce prostřednictvím jeho zaměstnavatele.

Návrh ustál hlasování o vrácení k dopracování a poté byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu a dále hospodářskému výboru.