Čekejte, prosím...
A A A
14. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Odklad nových povinností průvodců

Senátoři schválili dočasné osvobození žádosti o vydání průkazu průvodce od správního poplatku.

Dne 14. 10. 2020 Senát schválil vládní návrh novely živnostenského zákona.

Cílem návrhu je zmírnění dopadů pandemie koronaviru SARS-CoV-2 na poskytovatele průvodcovských služeb.

Navrhuje se proto odklad nových povinností průvodců zaváděných zákonem č. 117/2020 Sb. (PZ 80/2020).

Účinnost zákona se posune z 1. 11. 2020 na 1. 1. 2021 a povinnost užívat při výkonu průvodcovské činnosti průkaz průvodce se posune z 1. 1. 2021 na 1. 3. 2021.

Navíc se vydání českého národního průkazu průvodce v období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 osvobozuje od správních poplatků.

Návrh míří k prezidentu republiky.