Čekejte, prosím...
A A A
15. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Zrušené kulturní akce

Vláda navrhuje prodloužení odkladu povinnosti pořadatelů vrátit vstupné.

Dne 12. 10. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí.

Cílem návrhu je prodloužit tzv. ochrannou dobu pro pořadatele kulturních akcí, kteří budou muset tyto akce zrušit v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací.

Zákon č. 247/2020 Sb. (PZ 211/2020) zavedl některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí s předpokládaným termínem konání do 31. 10. 2020.

Navrhuje se jeho časovou působnost rozšířit na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 30. 9. 2021.

Pořadatel zrušené kulturní akce bude moci využít ochrannou dobu až do 31. 3. 2022, po kterou se odloží jeho povinnost k vrácení vstupného uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch.

Zákazník bude moci do 30. 6. 2021 požádat pořadatele o poukaz na náhradní kulturní akci nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. Pořadatel nebude smět požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.