Čekejte, prosím...
A A A
30. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Zjednodušení posuzování nároků na dávky

Úřad práce bude ve 4. čtvrtletí 2020 vycházet z příjmů a nákladů ke dni 30. 9. 2020.

Dne 29. 10. 2020 Senát schválil vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.

Cílem návrhu je minimalizovat potřebu kontaktu osob se zaměstnavateli, Úřadem práce ČR, případně dalšími institucemi, minimalizovat zatížení Úřadu práce ČR a snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta, v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Navrhuje se, aby krajská pobočka Úřadu práce ČR vycházela při stanovení přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči na 4. kalendářní čtvrtletí roku 2020 z příjmů, nákladů a dalších rozhodných skutečností za 2. kalendářní čtvrtletí 2020.

Pro nárok na výplatu přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, jde-li o dávku vyplácenou k 30. 9. 2020, a pro stanovení její výše se bude vycházet z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro tento nárok, ze kterých byla určena výše této dávky vyplácené ke dni 30. 9. 2020.

Ustanovení věty druhé až čtvrté § 51 odst. 1 a 2, věty třetí až šesté § 51 odst. 5 StScPod a § 12 odst. 4 a § 21 odst. 2 písm. a), c) a e) SocSl se nepoužijí.

Podobné opatření již přinesl zákon č. 160/2020 Sb․ (PZ 131/2020).

Návrh míří k prezidentu republiky.