Čekejte, prosím...
A A A
16. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Kvalifikační předpoklady

Senátoři navrhují prodloužení suspendování některých pracovněprávních povinností.

Dne 12. 11. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.

Cílem návrhu je řešení problému plnění kvalifikačních předpokladů v souvislosti s omezeními zavedenými v důsledku boje proti šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2.

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu, k 11. 3. 2020, bude platit, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje též v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Zaměstnavatel nebude povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 budou považovat za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

Senátoři navrhují

− prodloužit použitelnost zákona o šest měsíců, tedy do 30. 6. 2021,

− rozšířit výčet dotčených kvalifikačních předpokladů o osvědčení strojvedoucího [§ 35 odst. 1 písm. b) DrahZ].

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.