Čekejte, prosím...
A A A
16. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Jednorázový příspěvek důchodci

Senátoři se nezabývali mimořádnou sociální dávku ve výši 5 000 Kč.

Dne 13. 11. 2020 Senátem prošel vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020.

Cílem návrhu je navýšit příjmy důchodců v návaznosti na pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v posledních letech a v návaznosti na dopady pandemie COVID-19.

Navrhuje se proto zvláštní sociální dávka – jednorázový příspěvek důchodci, jehož výše bude činit 5 000 Kč.

Nárok na příspěvek bude mít fyzická osoba, které byl přiznán důchod z důchodového pojištění podle českých právních předpisů na základě žádosti podané před 1. 12. 2020 ode dne, který spadá do období před 1. 12. 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval aspoň po část měsíce listopadu 2020 a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl.

Má-li poživatel důchodu nárok na výplatu více důchodů, bude mu náležet příspěvek jen jednou.

Příspěvek se vyplatí stejným způsobem, jakým se vyplácí důchod v listopadu 2020.

Schválený pozměňovací návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka stanoví, že základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se budou zvyšovat od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází ke zvýšení (§ 67 odst. 2 PojDůch). Podle stávající úpravy se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu, jejíž termín je však pro různé účastníky důchodového pojištění různý. Důsledkem pozměňovacího návrhu bude vyrovnávací doplatek.

Návrh míří k prezidentu republiky.