Čekejte, prosím...
A A A
16. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Odškodnění obětí demonstrací v roce 1969

Senátoři schválili odškodnění některých obětí demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa.

Dne 13. 11. 2020 Senát schválil poslanecký návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.

Cílem návrhu je odškodnit občany České republiky, kteří byli jako občané Československé socialistické republiky usmrceni či zraněni v období od 19. 8. 1969 do 22. 8. 1969 v souvislosti se zásahy ozbrojených složek Československé socialistické republiky a České socialistické republiky při potlačení demonstrací, které se uskutečnily ve dnech prvního výročí invaze okupačních armád na území tehdejšího Československa.

Celkový nárok dětí a manžela, a není-li jich, rodičů osoby, která byla usmrcena nebo zraněna s následkem smrti, bude činit 200 000 Kč.

Celkový nárok zraněné osoby, nebo pokud zemřela, jejích dětí a manžela, a není-li jich, jejích rodičů, bude činit

a)

90 000 Kč, zanechalo-li zranění trvalé následky,

b)

40 000 Kč v ostatních případech.

Nárok uplatní oprávněná osoba písemně u Ministerstva vnitra.

Nárok bude možné prokázat lékařskou zprávou, úmrtním listem, svědeckou výpovědí nejméně dvou svědků nebo jiným způsobem. Státní orgány, právnické i fyzické osoby budou povinny na žádost Ministerstva vnitra poskytnout bezplatně podklady nezbytné k prokázání nároku a vyvinout potřebnou součinnost.

Odškodnění některých obětí okupace Československa upravuje zákon č. 203/2005 Sb.

Návrh míří k prezidentu republiky.