Čekejte, prosím...
A A A
14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Zadržení SPZ

Policisté a celníci získají novou pravomoc k uhrazení nedoplatku na pokutě.

Dne 17. 8. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o Policii ČR a zákona o Celní správě ČR.

Cílem návrhu je zvýšení vymahatelnosti pravomocně uložených pokut, zejména pokut uložených příkazem na místě Policií České republiky a orgány celní správy, a tím i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Policista či celník bude oprávněn při kontrole motorového vozidla požadovat po řidiči tohoto vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo nedoplatku provozovatele tohoto vozidla na pokutě za přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě, umožní-li mu uhrazení nedoplatku na místě kontroly motorového vozidla v hotovosti a bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a to pouze v případě, pokud

a)

byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl nedoplatek, uložena celním úřadem, nebo

b)

byl nedoplatek na této pokutě předán k vymáhání obecnému správci daně.

Nebude-li tento nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, přikáže policista či celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a

a)

zadrží tabulky státní poznávací značky („registrační značka“) motorového vozidla; pokud je řidič motorového vozidla odmítne na výzvu policisty vydat, tabulky registrační značky odejme, nebo

b)

zabrání motorovému vozidlu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

Pokuta uložená za dopravní přestupek, která byla předána obecním úřadem obce s rozšířenou působností obecnému správci daně k vymáhání a nebyla vybrána nebo vymožena tímto obecním úřadem, bude z 30 % příjmem státního rozpočtu a ze 70 % příjmem obce, jejíž orgán pokutu uložil.