Čekejte, prosím...
A A A
14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Technické změny jednacího řádu Senátu

Harmonizační novela má zajistit elektronický systém tvorby právních předpisů.

Dne 17. 8. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o jednacím řádu Senátu.

Cílem návrhu je harmonizace jednacího řádu Senátu se zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který přináší elektronizaci tvorby a vyhlašování zákonů (PZ 225/2016). Technické změny jednacího řádu Senátu na rozdíl od změn jednacího řádu Poslanecké sněmovny dosud přijaty nebyly (PZ 249/2019).

Návrh by měl též zpřehlednit proces projednání návrhu zákona a zavést jednotné standardy tvorby a odůvodnění návrhu zákona.

Návrh senátního návrhu zákona, návrh zákonného opatření Senátu a pozměňovací návrh k návrhu zákona, k návrhu senátního návrhu zákona nebo k návrhu zákonného opatření Senátu, včetně návrhu na opravu legislativně technických, gramatických a písemných chyb a návrhu úprav vyplývajících z přednesených pozměňovacích návrhů, se budou zpracovávat a předkládat v elektronickém systému tvorby právních předpisů.

K návrhům a usnesením se bude přikládat nebo uvádět informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z tohoto pozměňovacího návrhu.