Čekejte, prosím...
A A A
14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Úhrady zdravotních služeb

Vláda navrhuje změny úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Cílem návrhu zákona je

1.

upravit rozsah situací, které jsou předmětem přezkoumávání naplnění podmínek pro úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, a stanovit podrobnosti tohoto přezkoumávání,

2.

upravit úhradovou regulaci ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků,

3.

zjednodušit a zvýšit transparentnost vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to zejména v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění,

4.

na základě návrhů zainteresovaných stran upravit úhradové skupiny zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz,

5.

úprava dalších oblastí veřejného zdravotního pojištění, které vycházejí z aplikační praxe (například úhrada umělého oplodnění, očkování nebo doporučení domácí péče).

Orgánem rozhodujícím o nároku pojištěnce bude přímo zdravotní pojišťovna namísto revizního lékaře. Návrh na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených bude moci výslovně podat jak ošetřující lékař, tak sám pojištěnec. V případě souhlasu zdravotní pojišťovny se nebude zahajovat správní řízení.

Ortodontické výkony týkající se léčby fixními ortodontickými aparáty budou výkony hrazenými jen za určitých podmínek.

Podrobněji se upravuje proces pro přiznání dočasné úhrady vysoce inovativních léčivých přípravků.

Pro úhradu IVF z prostředků veřejného zdravotního pojištění se navrhuje navýšení věku na 40 let.

Zdravotním pojišťovnám jako orgánům veřejné správy se obdobně jako orgánům sociálního zabezpečení dává možnost zřizovat zástavní právo k majetku dlužníka na pojistném.