Čekejte, prosím...
A A A
15. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Snadnější vývoz výbušnin

Vláda navrhuje omezení povinnosti zapracování antireexportní doložky.

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Cílem návrhu je o optimalizace personálního složení a místní působnosti orgánů státní báňské správy.

Navrhuje se zrušit Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina se sídlem v Liberci. Jeho působnost bude převedena na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové.

Návrh usnadňuje povolování vývozu výbušnin. Povinnost zapracování antireexportní doložky se bude vyžadovat pouze u dokumentů vystavených obchodním partnerem vyvážející organizace (§ 25c HorČin).

Změny se dotknou i posuzování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti osob, které hodlají nakládat s výbušninami.

Zjednodušuje se též výměna informací mezi Českým báňským úřadem a orgány Celní správy.