Čekejte, prosím...
A A A
15. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Platebně neschopný zaměstnavatel

Vláda navrhuje novou úpravu rozhodného období pro účely uspokojování mzdových nároků zaměstnanců.

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Cílem návrhu je aktualizace zákona, aby odpovídal terminologickému a koncepčnímu vývoji ostatních právních odvětví a dosažení optimální ochrany zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele.

Zákon se nebude vztahovat na zaměstnance zaměstnavatele, se kterým nelze vést insolvenční řízení (§ 2 odst. 1 zákona č. 118/2000 Sb.).

Rozhodné období pro účely uspokojování mzdových nároků zaměstnanců se nově bude odvíjet až od oznámení o zahájení insolvenčního řízení [§ 3 písm. a) zákona č. 118/2000 Sb․]. Výslovně se upravuje rozhodné období u nadnárodního zaměstnavatele.

Splatným mzdovým nárokem se bude rozumět nárok, u něhož nebylo zaměstnanci uspokojeno právo na mzdu v pravidelném termínu výplaty mzdy.

Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy bude možné provádět ze mzdových nároků podle zákona upravujícího ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (§ 299 odst. 1 OSŘ).

Zákon č. 248/2020 Sb. řešil tuto oblast v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (PZ 212/2020).