Čekejte, prosím...
A A A
16. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Zdanění převodů nemovitostí

Poslanci schválili legislativně technické opravy.

Dne 15. 9. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Cílem návrhu je růst investic do nemovitých věcí a snížení administrativní zátěže.

Navrhuje se proto

1.

zrušení daně z nabytí nemovitých věcí,

2.

prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. bude bez náhrady zrušeno.

Od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle § 4 odst. 1 písm. a) DPříj,

− přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let [podle § 4 odst. 1 písm. b) DPříj nyní 5 let],

− nově nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.

Na druhou stranu měl být zrušen též odpočet úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu (§ 15 odst. 3 DPříj). Schválený pozměňovací návrh poslance Vojtěcha Munzara však odpočet úroků z hypoték od základu daně z příjmů zachoval s tím, že snížil horní limit úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, ze 300 000 Kč na 150 000 Kč (§ 15 odst. 4 DPříj).

Senátoři navrhují legislativně technické opravy schváleného poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Návrh míří k prezidentu republiky.