Čekejte, prosím...
A A A
1. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Průkaz osoby se zdravotním postižením

Poslanci jednají o zjednodušení řízení o přiznání průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

Dne 30. 9. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Cílem návrhu je zjednodušit proces opakovaného vydávání průkazu osobě se zdravotním postižením.

Podle důvodové zprávy opakované řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením bývá zbytečně prodlužováno posuzováním nároku posudkovým lékařem OSSZ, úřad práce nestihne nový průkaz vystavit včas a tato osoba se na dobu několika měsíců ocitá zcela bez průkazu.

Navrhuje se proto výjimka z posouzení OSSZ. Pro účely vydání průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 35 odst. 6 DávOsZP, u žadatelů, kterým na něj vznikl trvalý nárok podle § 35 odst. 5 DávOsZP, pouze z důvodu skončení doby jeho platnosti jako veřejné listiny podle § 35 odst. 7 DávOsZP, se posouzení okresní správy sociálního zabezpečení dle § 35 odst. 3 věty první DávOsZP nebude vyžadovat.

Navíc se navrhuje výčet zdravotních stavů osob se zdravotním postižením, které jsou neměnné, a tudíž pro které se má vydávat rozhodnutí bez časového omezení. Bez časového omezení se budou vydávat rozhodnutí v případech uvedených v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb․, a to v bodě 1 písm. b), v bodě 2 písm. a), b), c), d), e), j), k) a l) a v bodě 3 písm. a), b), c), d), e), j), k), l), m) a n). To nebude vylučovat vydání rozhodnutí bez časového omezení také u jiných zdravotních stavů uvedených v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb. V případech rozhodnutí bez časového omezení vyzve krajská pobočka úřadu práce dva měsíce před skončením platnosti průkazu držitele průkazu k poskytnutí aktuální fotografie v předepsaném formátu a ke dni skončení platnosti dosavadního průkazu mu vydá průkaz nový.

Poslanecké kluby ANO, ČSSD a KSČM nesouhlasily s možností schválení návrhu již v prvním čtení. Návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu.