Čekejte, prosím...
A A A
7. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Rozšíření pravomocí GIBS

Příslušník inspekce bude moci vstupovat do všech služebních prostor bezpečnostních sborů.

Dne 14. 9. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Cílem návrhu je komplexní revize zákona na základě požadavků aplikační praxe.

Upřesňuje se, že úkoly inspekce plní nejen příslušníci inspekce, ale i zaměstnanci inspekce (§ 1 odst. 3 GIBS). Zaměstnanec inspekce bude při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k inspekci průkazem zaměstnance inspekce (§ 6 odst. 1 GIBS).

Podle vzoru zákona o Policii ČR se doplňují se některé nové instituty. Upravuje se pravomoc příslušníka inspekce

− vstupovat bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek,

− vstupovat i bez předchozího upozornění do prostorů bezpečnostních sborů,

− vyzvat příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru či inspekce k vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek.

Při získávání poznatků ze zájmového prostředí bude příslušník inspekce oprávněn zastírat svoji příslušnost k inspekci (§ 39 odst. 2 GIBS).

Příslušník zahraničního bezpečnostního sboru bude moci za podmínek, v rozsahu a způsobem stanovenými mezinárodní smlouvou vykonávat na území České republiky oprávnění a povinnosti příslušníka inspekce. Naopak také příslušník inspekce bude oprávněn za stanovených podmínek působit na území jiného státu.

Podrobněji se upravují pravomoci kontrolního orgánu inspekce (§ 57 GIBS).