Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Medici jako praktické sestry

Senátoři schválili širší možnosti uplatnění studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství.

Dne 16. 12. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Cílem návrhu je usnadnit získání odborné způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, a předejít tak personální krizí ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získá nově též absolvováním 8 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru (§ 21b odst. 1 PodNelPov).

V současné době se medici mohou uplatnit pouze v pomocných povoláních sanitáře [§ 42 odst. 2 písm. a) PodNelPov] či ošetřovatele [§ 36 odst. 1 písm. e) PodNelPov].

Schválený pozměňovací návrh poslance Petra Třešňáka a poslankyně Olgy Richterové stanoví, že odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky se získá nově též absolvováním 4 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru zubní lékařství a složením zkoušky z předmětu preklinické zubní lékařství nebo obdobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru (§ 39 odst. 1 PodNelPov).

Návrh míří k prezidentu republiky.