Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků

Senátoři odmítají zřízení centrálního systému obecně závazných vyhlášek, nařízení a dalších aktů.

Dne 16. 12. 2020 Senát zamítnul vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadůvládní návrh změnového zákona.

Cílem návrhů je posílit informovanost adresátů právních norem, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.

Navrhuje se proto zřídit Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy, který bude bezplatně a neomezeně veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve Sbírce právních předpisů se budou

a)

vyhlašovat obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky a právní předpisy vydané správními úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis, a

b)

zveřejňovat stanovené akty, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem, kterými budou

1.

rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu územního samosprávného celku nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení,

2.

rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku,

3.

rozhodnutí o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku,

4.

rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku,

5.

sdělení Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o pozbytí platnosti jejich rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku,

6.

sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen,

7.

rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona,

8.

smlouva, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné,

9.

usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat.

Texty právních předpisů budou územní samosprávné celky a správní úřady zasílat Ministerstvu vnitra v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadat prostřednictvím elektronického formuláře.

Územní samosprávné celky a správní úřady budou povinny platné a účinné právní předpisy zveřejnit ve Sbírce právních předpisů nejpozději do 3 let.

Věstníky právních předpisů krajů a Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy se zruší.

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny kromě legislativně technických úprav a harmonizace se zákonem o právu na digitální služby odložily účinnost zákonů o jeden rok na 1. 1. 2022.

Senátoři návrh kritizují z důvodu administrativní zátěže pro obce.

Návrhy míří zpět do Poslanecké sněmovny.