Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Střežení věznic Policií ČR

Senátoři schválili možnost povolat k plnění úkolů Vězeňské služby příslušníky Policie České republiky.

Dne 17. 12. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o Vězeňské službě.

Cílem návrhu je zajistit zabezpečení řádného plnění úkolů Vězeňské služby.

Pokud síly a prostředky Vězeňské služby nebudou dostatečné k zajištění střežení vazebních věznic, věznic nebo ústavů pro výkon zabezpečovací detence, bude moci vláda na nezbytnou dobu povolat k plnění úkolů Vězeňské služby příslušníky Policie České republiky.

Povolaní příslušníci Policie České republiky budou mít při plnění úkolů Vězeňské služby oprávnění a povinnosti příslušníků Vězeňské služby.

Povolaní příslušníci Policie České republiky budou prokazovat svou příslušnost k plnění úkolů Vězeňské služby svým předepsaným stejnokrojem s vnějším označením „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“. Ústním prohlášením „Vězeňská služba“ budou prokazovat svoji příslušnost ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují prokázat příslušnost stanoveným způsobem.

Návrh míří k prezidentu republiky.