Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Distanční rozhodování orgánu právnické osoby

Senátoři schválili prodloužení možnosti využití technických prostředků.

Dne 17. 12. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Cílem návrhu je předejít hrozbě paralýzy právnických osob prodloužením některých pravidel zákona č. 191/2020 Sb. (PZ 162/2020).

Ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb․ (zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob) se použije do 30. 6. 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

Orgán právnické osoby tak bude nadále moci rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků až do 30. 6. 2021 i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.

Návrh míří k prezidentu republiky.