Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Změna výpočtu platů představitelů státní moci

Platy představitelů státní moci budou navázány na průměrnou mzdu v národním hospodářství.

Dne 17. 12. 2020 Senát vyjádřil vůli se nezabývat poslaneckým návrhem novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Cílem návrhu je racionalizovat způsob odměňování za výkon funkce a zmrazením výše platových základen reagovat na okamžitou potřebu úspor na výdajové straně státního rozpočtu.

Platová základna činí od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku 2,5násobek a pro soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok (§ 3 odst. 3 PlatSt).

Návrh byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslance Jana Chvojky.

Nově se má platová základna vázat nikoli na mzdy v nepodnikatelské sféře, ale na průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bude činit platová základna 84 060 Kč a pro soudce 100 872 Kč. Návrh tak zachovává výši platové základny v roce 2020 i pro rok 2021.

Pokud platová základna stanovená pro kalendářní rok 2022 postupem podle § 3 odst. 3 PlatSt nedosáhne alespoň výše platové základny pro kalendářní rok 2021, použije se tato platová základna. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok, a to až do doby, než platová základna stanovená postupem podle § 3 odst. 3 PlatSt dosáhne alespoň výše platové základny pro kalendářní rok 2021. Nedojde tak k nominálnímu poklesu platové základny oproti roku 2020, resp. 2021.

Původní návrh stanovil, že od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 měla činit platová základna 2,5násobek a pro soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za rok 2018.

Návrh míří k prezidentu republiky.