Čekejte, prosím...
A A A
19. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Přístup k utajovaným informacím v krizovém stavu

Vláda navrhuje zachování platnosti dosavadního osvědčení nebo dokladu.

Dne 16. 11. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Cílem návrhu je zachovat přístup k utajovaným informacím pro ty osoby, které splnily všechny podmínky pro vydání nového osvědčení, avšak ve standardní lhůtě nebylo rozhodnuto o jimi podané opakované žádosti z důvodů krizových opatření přijatých v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Účastníku řízení, který podal opakovanou žádost a v době probíhajícího bezpečnostního řízení byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu („krizový stav“), přičemž o žádosti držitele osvědčení nebylo rozhodnuto do doby skončení platnosti jeho dosavadního osvědčení, bude umožněn přístup k utajované informaci do doby vydání rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu, kterým bylo rozhodnuto o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení nebo dokladu [§ 56 odst. 1 písm. a), § 85 odst. 3 písm. a) UtInf].

Lhůty podle § 117 odst.1 až 7 UtInf nebudou běžet po dobu, kdy je vyhlášen krizový stav.