Čekejte, prosím...
A A A
20. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Vysoké školy při mimořádných situacích

Vysoké školy budou moci využívat distanční způsob komunikace.

Dne 19. 11. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o vysokých školách.

Cílem návrhu je úprava zvláštních oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích.

Vysoká škola nebo fakulta bude moci upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu, stanovit jiný termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, popřípadě jinou formu, rámcový obsah anebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, pokud

a)

z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona je omezena možnost konání ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu vyhlášených podle § 49 VŠkol a

b)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vůči příslušné státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní.

Vysoká škola nebo fakulta bude moci společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu rozhodnout o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona není možná nebo je omezena osobní přítomnost studentů na vzdělávání nebo zkouškách anebo účastníků na státní rigorózní zkoušce, a pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra vůči příslušné státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní, bude moci vysoká škola

a)

zkrátit nebo prodloužit akademický rok,

b)

využívat při výuce, kontrole studia nebo zkouškách nástroje distančního způsobu komunikace bez ohledu na formu studia studijního programu nebo

c)

využívat při státní zkoušce nástroje distančního způsobu komunikace a konat ji bez přítomnosti veřejnosti za předpokladu, že z jejího průběhu pořídí audiovizuální záznam, který uchová po dobu 5 let.

Návrh míří k prezidentu republiky.