Čekejte, prosím...
A A A
20. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Úhrada testů na SARS-CoV-2

Senátoři odmítají přímou úhradu POC antigenních testů zdravotními pojišťovnami distributorům.

Dne 19. 11. 2020 Senát zamítnul vládní návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Cílem návrhu je zajistit úhradu antigenních testů prováděných za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uložilo vyjmenovaným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb povinnost provést preventivní vyšetření u svých zaměstnanců a pacientů, resp. uživatelů služeb.

Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě smlouvy osobám, které distribuují diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle právních předpisů upravujících zdravotnické prostředky, POC antigenní testy, jejichž prostřednictvím se za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provádí vyšetření na základě mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařízeného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 17 odst. 7 PojZdrav).

Senátoři návrh kritizovali pro nadbytečnost a hrozbu jeho zneužití.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.