Čekejte, prosím...
A A A
1. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Hrazené očkování proti COVID-19

Vláda opětovně navrhuje úhradu očkování proti onemocnění COVID-19 v systému veřejného zdravotního pojištění.

Dne 30. 11. 2020 vláda schválila návrh zákona o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19.

Cílem návrhu je úhrada očkování proti onemocnění COVID-19 v systému veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví bude za účelem zajištění očkování pacientů na území České republiky proti onemocnění COVID-19 oprávněno zajistit distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pořízených z prostředků státního rozpočtu, a to prostřednictvím distributora vybraného společně zdravotními pojišťovnami provádějícími veřejné zdravotní pojištění.

Stát nahradí způsobenou újmu osobě, která se nechala očkovat tímto léčivým přípravkem, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, obdobně.

Hrazenou službou (§ 30 odst. 2 PojZdrav) bude i očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19, je-li očkování prováděno léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pořízeným na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. 6. 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech.

Přímou úhradu POC antigenních testů zdravotními pojišťovnami distributorům měl přinést alternativní vládní návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (PZ 409/2020).