Čekejte, prosím...
A A A
7. 1. 2021, [Právní zpravodaj]
Rozšíření a zvýšení přídavků na dítě

Vláda navrhuje zpřístupnění sociální dávky širšímu okruhu rodin.

Dne 21. 12. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře.

Cílem návrhu je podpora rodin s dětmi.

Navrhuje se znovu rozšířit okruh nezaopatřených dětí, které budou mít nárok na přídavek na dítě.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70 (§ 17 StScPod). Návrh koeficient zvyšuje na 3,40.

V současné době čerpá přídavek na dítě méně než 10 % nezaopatřených dětí, zatímco v roce 2002 tuto dávku čerpalo 84 % nezaopatřených dětí. Navržené zvýšení koeficientu by mělo znamenat čerpání dávky pro 20 % nezaopatřených dětí.

Navrhuje se také zvýšit částky přídavku na dítě, které platí od roku 2008, aby opět dosáhly své reálné hodnoty, tj. cca o 26 %.

Výše přídavku na dítě stoupne za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku

a)

do 6 let z 500 Kč na 630 Kč,

b)

od 6 do 15 let z 610 Kč na 770 Kč,

c)

od 15 do 26 let z 700 Kč na 880 Kč.

Obdobně se zvýší i výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře (§ 18 StScPod).