Čekejte, prosím...
A A A
7. 1. 2021, [Právní zpravodaj]
Započítávání ošetřovného

Vyplácení ošetřovného neovlivní nárok na příjmově testované dávky.

Dne 4. 1. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.

Cílem návrhu je řešení započítávání ošetřovného, které je poskytováno v souvislosti s mimořádnými opatřeními ve spojení s pandemií COVID-19, v zákonu č. 437/2020 Sb. (PZ 375/2020).

Jestliže některé ze společně posuzovaných osob podle § 7 StScPod vznikl nárok na ošetřovné, bude se považovat pro účely nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře od splátky náležející za kalendářní měsíc leden 2021 až do splátky náležející za kalendářní měsíc září 2021 podmínka uvedená v § 18 odst. 2 StScPod za splněnou, a to v tom kalendářním měsíci, ve kterém této společně posuzované osobě vznikl nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné podle věty první krajská pobočka Úřadu práce ověří z údajů z informačních systémů pojištění upravených v zákoně o nemocenském pojištění v souladu s § 63 StScPod.

Pro účely zjišťování příjmu rozhodného při přiznání dávek státní sociální podpory poskytovaných v závislosti na výši příjmu (tj. pro přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné) a zvýšení příspěvku na péči podle § 12 SocSl se pro splátky dávek náležejících za kalendářní měsíce leden 2021 až září 2021 za příjem nebude považovat ošetřovné.

Nárok na ošetřovné rozšířil zákon č. 438/2020 Sb․ (PZ 374/2020).