Čekejte, prosím...
A A A
7. 1. 2021, [Právní zpravodaj]
Minimální podíl nízkoemisních vozidel

Veřejní zadavatelé a objednatelé budou povinni přísněji zohledňovat ekologické dopady provozu.

Dne 21. 12. 2020 vláda schválila návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel.

Cílem návrhu je implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Nový zákon upraví minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

Pro silniční vozidla kategorie M1, M2 a N1 to konkrétně bude 29,7 %.

Nízkoemisním vozidlem kategorie M1, M2 nebo N1 bude

a)

do 31. 12. 2025 silniční vozidlo, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu,

b)

od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030 silniční vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.

Zadavatelé nebo objednatelé budou moci plnit stanovené povinnosti společně.

Do minimálních podílů nízkoemisních vozidel bude možné započítat i vozidla, která splní stanovené podmínky v důsledku přestavby.

Dojde tak k nahrazení stávající úpravy nařízení vlády č. 173/2016 Sb․, o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, vydaného na základě § 37 odst. 7 písm. a) a § 118 odst. 3 ZVZ.