Čekejte, prosím...
A A A
18/1969 Sb. znění účinné od 1. 11. 1973
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 111/1973 Sb.

1.11.1973

 

18

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 6. března 1969

o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

 

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 2 odst. 3 a § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce:

§ 1

Zřizují se tyto inspektoráty bezpečnosti práce a stanoví sídla a obvody jejich působnosti:

 

1.

Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Národního výboru hlavního města Prahy;

2.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Středočeského krajského národního výboru;

3.

Inspektorát bezpečnosti práce v Českých Budějovicích; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Jihočeského národního výboru.

4.

Inspektorát bezpečnosti práce v Plzni; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Západočeského krajského národního výboru;

5.

Inspektorát bezpečnosti práce v Ústí nad Labem; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Severočeského krajského národního výboru;

6.

Inspektorát bezpečnosti práce v Hradci Králové; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Východočeského krajského národního výboru;

7.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Jihomoravského krajského národního výboru;

8.

Inspektorát bezpečnosti práce v Ostravě; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Severomoravského krajského národního výboru.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 1969.

Předseda:

Ing. Šmor v.r.