Čekejte, prosím...
A A A
1/1989 Sb. znění účinné od 30. 1. 1989 do 31. 12. 1989

1

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 26. ledna 1989

o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům:

§ 1

Výše zvláštního příspěvku horníkům činí

a)

1500 Kčs měsíčně, koná-li pracující méně rizikovou práci v podzemí hlubinných dolů,

b)

1900 Kčs měsíčně v ostatních případech.

§ 2

Zvláštní příspěvky horníkům přiznané přede dnem účinnosti tohoto nařízení se zvyšují na částky uvedené v § 1 bez žádosti od splátky splatné v lednu 1989.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Adamec v. r