Čekejte, prosím...
A A A
177/1989 Sb. znění účinné od 1. 1. 1990

177

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 15. prosince 1989,

kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně

 

Vláda Československé socialistické republiky k běžnému usměrňování vývoje ekonomiky nařizuje podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, a podle § 25 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani):

§ 1

(1)

Sazba odvodu ze zisku stanovená v § 8 odst. 1 zákona č. 156/1989 Sb. se zvyšuje z 55 % na 65 % ze základu odvodu ze zisku; toto ustanovení se nevztahuje na organizace výzkumné a vývojové základny.

(2)

Sazba odvodu ze zisku stanovená v § 8 odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb. se zvyšuje z 65 % na 75 % ze základu odvodu ze zisku.

§ 2

(1)

Sazba důchodové daně stanovená v § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 157/1989 Sb. se zvyšuje z 65 % na 75 % ze základu důchodové daně.

(2)

Sazba důchodové daně stanovená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 157/1989 Sb․ se zvyšuje z 55 % na 65 % ze základu důchodové daně.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990 a platí pro odvodové období roku 1990.

Čalfa v. r.