Čekejte, prosím...
A A A
143/1994 Sb. znění účinné od 1. 10. 1994 do 30. 9. 1995

143

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 1994

o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte

 

Vláda nařizuje podle § 15 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb., a podle čl. VI zákona č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony:

§ 1

(1)

Rodičovský příspěvek 1 činí 1740 Kč za každý kalendářní měsíc.

(2)

Náleží-li rodičovský příspěvek jen po část kalendářního měsíce, 2 činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 58 Kč.

§ 2

Podpora při narození dítěte náležející podle předpisů o nemocenském pojištění, 3 nemocenské péči v ozbrojených silách 4 a sociálním zabezpečení 5 činí 4500 Kč.

§ 3

(1)

Rodičovský příspěvek ve výši podle § 1 náleží poprvé za měsíc říjen 1994.

(2)

Podpora při narození dítěte ve výši podle § 2 náleží na každé dítě narozené po 30. září 1994.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1994.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.Poznámky pod čarou:

§ 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 1331 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb. a zákona č. 308/1993 Sb․

§ 25 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

§ 7 písm. d) bod 2 a § 72 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

2

§ 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

3

§ 1331 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb. a zákona č. 308/1993 Sb․

4

§ 25 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

5

§ 7 písm. d) bod 2 a § 72 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.