Čekejte, prosím...
A A A
270/1994 Sb. znění účinné od 31. 12. 1996
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 309/1996 Sb.

31.12.1996

 

nařízením č. 316/1995 Sb.

31.12.1995

 

270

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 1994,

kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce

zakladatele státních podniků okresními úřady

 

Vláda nařizuje podle § 19 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 321/1992 Sb. a zákona č. 254/1994 Sb.:

§ 1

Okresní úřad vykonává funkci zakladatele státních podniků, uvedených v ustanovení § 19 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 321/1992 Sb. a zákona č. 254/1994 Sb., nejpozději do 31․ prosince 1997; jestliže je státní podnik k tomuto datu v likvidaci, plní okresní úřad funkci jeho zakladatele do dne výmazu státního podniku z obchodního rejstříku.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1994.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr vnitra:

Ruml v. r.