Čekejte, prosím...
A A A
275/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 1995

275

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb.,

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

ve znění zákona č. 164/1993 Sb․

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., se mění takto:

V

§ 34 se slova "pouze do 31. prosince 1994" vypouštějí.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

 

Klaus v. r.