Čekejte, prosím...
A A A
83/1995/2 Sb. znění účinné od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2003

OPATŘENÍ

 

Českého statistického úřadu

ze dne 4. prosince 1995

o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky Odvětvové klasifikace ekonomických činností1 zavedené opatřením Českého statistického úřadu ze dne 1. prosince 1993, které bylo vyhlášeno v částce 77/1993/1 Sb.

Přehled změn a doplňků je uveden v příloze k tomuto opatření.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Předseda:

Ing. Outrata v. r.

Příloha

Aktualizační změny a doplňky Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

Kód

Název

Znak aktualizace

DA

Průmysl potravinářský a tabákový

N

15.89 4

Výroba umělého medu, inulinu, karamelu

V

15.92

Výroba etylalkoholu

N

22.14

Vydávání zvukových nahrávek

N

26.13 1

Výroba užitkového a ozdobného skla (kromě křišťálového)

N

28

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

N

51.54

Velkoobchod se železářským zbožím, instalatérským a topenářským zbožím

N

70.11

Služby související s výstavbou a prodejem nemovitostí

N

70.2

Pronájem vlastních nemovitostí

N

70.20

Pronájem vlastních nemovitostí

N

70.31

Realitní agentury – prodej, pronájem

N

74.1

Právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví a jeho revize; výzkum trhu a veřejného mínění

N

75.1

Veřejná správa včetně hospodářské a sociální politiky

N

80.3

Vyšší odborné a vysoké školství

N

80.30

Vyšší odborné a vysoké školství

N

80.30 1

Vyšší odborné školství

D

80.30 2

Vysoké školství

D

90.00 3

Čištění města a jiné provozní činnosti pro město

N

92.72

Ostatní oddechové činnosti (činnost předprodejních kanceláří na zábavná představení, rekreační rybolov)

N

Význam použitých znaků aktualizace:

D – doplnění položky

N – upřesnění názvu položky

V – vyškrtnutí (zrušení) položkyPoznámky pod čarou:

Odvětvová klasifikace ekonomických činností byla vydána tiskem firmou SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín-Louky. V roce 1994 byly vydány stejnou firmou vysvětlivky k této klasifikaci jako samostatná publikace. Na disketě je k dispozici odvětvová klasifikace ekonomických činností v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu.

Poznámky pod čarou:
1

Odvětvová klasifikace ekonomických činností byla vydána tiskem firmou SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín-Louky. V roce 1994 byly vydány stejnou firmou vysvětlivky k této klasifikaci jako samostatná publikace. Na disketě je k dispozici odvětvová klasifikace ekonomických činností v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu.