Čekejte, prosím...
A A A
255/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997

255

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 1996,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995

a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995

a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

 

 

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 činí 8172 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 činí 1,1978.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb․ se upravují takto:

a)

částky 5000 Kč se zvyšují na 5600 Kč,

b)

částky 10 000 Kč se zvyšují na 11 200 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.